Lovaglás az Újpesti Kiskavicsok Magánóvodában

Lovaglás az Újpesti Kiskavicsok MagánóvodábanÚjpesten a Kiskavicsok Magánóvoda és Fejlesztőházban fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeknek lehetőségük legyen sok foglalkozásokon kipróbálni magukat. Járunk minden héten úszni az Aquaworld-be, zenés táncos foglalkozások, kézműves foglalkozások, tornák mellé szeptembertől elkezdünk már ismerkedni a lovaglással is. A gyermekek nagytöbbsége szabadidejét a technikai eszközök előtt ülve tölti, melyek nem nyújtanak testi és lelki felüdülést. A lovaglás különleges tevékenység, abban tér el minden más sporttól, hogy két nagyon eltérő, de e tevékenységben szinte eggyé váló társ együttesen végzi. A ló csodálatos állat, több ezer éve nagyon sokféle módon szolgálja az embert.  Nemcsak az ember hat lovára, hanem ő is formálja lovasát. A lovaglás jót tesz az egészségnek, önismeretre és természetszeretetre tanít. A lovaglás többek  között fokozza a medence, a gerincoszlop és a vállak mozgékonyságát. Aktivizálja vagy lazítja a felegyenesedésért, a gerinc tartásért felelős izmokat, javítja a mozgáskoordinációt, fejleszti az izomerőt, a mozgásérzékelést és a tértudatosságot. Az agyhoz kötött bizonyos funkciók, mint például a beszéd- és íráskészség is jelentősen javulhat.

Amit a ló kialakít a gyerekekben

Bizalom kialakítása – hogy nyugodtan felülhessünk a ló hátára és ne átvészeljük az ott töltött időt, hanem „valóban” lovagoljunk, meg kell bíznunk a lóban. Egyszerűnek tűnik első hallásra, de mindenkinek volt egy első találkozása a lóval, amikor túl kellett lépnie a saját félelmein és megbíznia a lóban. A bizalmatlan ember, aki örökké a rá leselkedő veszélyeket lesi, nem tudja kiélvezni az élet adta lehetőségeket, s nincs ez másképp a gyerekekkel sem. Az a gyerek tud felszabadultan játszani, aki bizalommal fordul az őt körülvevő világ felé. Apró lovasaink már az első alkalmakkal szembesülnek ezzel a kihívással, s ahogy halmozódnak a lóval együtt töltött órák számai, a gyerekek is egyre jobban meg tudnak bízni úgy a lovakban, mint a környező világban.

Nyitottság – Minden ló különbözik egymástól és különböző bánásmódot igényel. A jó lovas ember mindig tanul, még a nagy tapasztalattal rendelkező trénerek, lovas szakértők is elismerik, hogy naponta tanulnak valami újat lovaiktól. A ló rávezeti a gyerekeket arra, hogy a tanulás állandó és soha véget nem érő folyamat kell, hogy legyen, ami kihat a későbbiekben a gyerek iskolához való viszonyulására és embertársi kapcsolataira is.

Önbizalom fejlesztése – A ló nagy állat és akár félelmetesnek is tűnhet, éppen ezért jó adag önbizalomra van szükség a lovakkal való jó bánáshoz. A gyerekeket az elején általában félelemmel tölti el a lovak közelsége, de az idő múltával, minél több időt töltenek együtt a lóval, s minél több közös élményük alakul ki, annál magabiztosabban tudják kezelni az új helyzeteket is. Mivel sikerül túllépni egy félelmén, sőt legyőzni azt, ráébrednek arra, hogy nagyon sok mindenre képesek s egyre bátrabban állnak az új kihívások elé, és természetesen ezzel arányosan fejlődik önbizalmuk is.

Türelem – A lovak sok mindenben hasonlítanak a gyerekekre, a velük való bánásmódban a türelemnek kulcsfontosságú szerepe van. A gyerekek élőben megtapasztalhatják, hogy toporzékolással, türelmetlenkedéssel nem lehet semmit sem elérni, csak a következetesség, ismétlés, és odaadó türelem az, ami célhoz vezet. Amikor a gyerekünk már egy magabiztos lovassá vált, hagyni őt részt vállalni fiatal lovak idomításában nagyszerű tapasztalatot nyújthat számára. A lovakhoz sok türelemre és következetességre van szükség, ugyanis az idomítás rengeteg időt és ismétlést kíván.

Fegyelem és önkontroll tanulása – A lovak sok időt és munkát igényelnek tőlünk, tehát a gyerekünk részéről elengedhetetlen a megfelelő elszántság és ambíció ahhoz, hogy megtanuljon lovagolni és a lovakkal hatékonyan bánni. Az emberben, és főleg a fiatalokban megvan a természetes vonzódás a lovak iránt és szívesen töltenek el időt a társaságukban. Ugyanakkor a lovakkal járó sok munkafegyelemhez szoktatja a gyereket.

Érzékenység, empátia fejlesztése – A lovak nagyon érzékeny élőlények és érzik, ha valaki fél, ideges vagy boldog. Testbeszéddel kommunikálnak, és nagyon figyelnek a lovas mozdulataira, pozíciójára. A ló érzékenysége hasonló érzékenységet kíván a lovastól is. A lovasnak rá kell tudni érezni a ló lelkiállapotára és meg kell tudni magyarázni a ló viselkedését. A lóval való hatékony kommunikáció érdekében értenie kell a ló testbeszédét.

Szórakozás és kikapcsolódás – Végül, de nem utolsósorban, a gyerekeknek kellemes időtöltést és szórakozást kell jelentsen a lovak életében való részvétel. Nem szabad nagy elvárásokat támasztani gyerekeinkkel szemben, hagynunk kell, hogy boldogan kiélvezzék a lovak társaságát. Nem szabad siettetni a gyerekeket, hagyni kell őket a saját ritmusukban haladni, hiszen sok átalakulás zajlik a ló-lovas kapcsolat során, ugyanúgy, mint bármely kapcsolatban. Az az időtöltés válhat igazán tartalmassá és gyümölcsözővé, amely külső kényszer nélkül, természetes módon alakul és fejlődik a maga útján

Ötéves kor alatt célszerű, inkább a lóhoz szoktatást alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a gyermek a ló hátán ül, a szülő fogja őt és az oktató vezeti a lovat. A gyerekek 95%-ának megfelelő érzéke van a lovagláshoz, és akinek nehezebben megy, az is képes a fejlődésre. Nem biztos, hogy a gyermekből versenylovas válik, lehet, hogy abba hagyja egy időre, de amikor hobbilovasként visszatér a lovak közé, már ismerősként mozog abban a közegben.

Reméljük, hogy a Kiskavicsok Magánóvoda és Fejlesztőház óvodásai is megtapasztalják azt a sok jót, amit a ló adhat. S hétről-hétre mosolygósan nagy kedvvel várják majd az alkalmakat.

form-dori-kicsi

zeneoktatás óvódásoknak | úszásoktatás óvódásoknak | német nyelvoktatás óvodásoknak | korcsolya oktatás óvódásoknak | angol nyelvoktatás óvodásoknak | néptáncoktatás óvódásoknak | fejlesztő foglalkozások

Magánóvoda angol nyelvoktatással Újpesten

angol oktatásA nyelvtanárok szerint ahhoz, hogy tökéletesen megtanulj egy idegen nyelvet anyanyelvi szinten tökéletesen beszélni, ahhoz rengeteg idő, és kitartó, intenzív tanulás szükséges. A kisgyermekek számára nem jelent külön megterhelést, hogy naponta új dolgokkal ismerkednek, állandóan tanulnak. A nyelvi váltás is gyorsan természetessé válik számukra. Ha a helyzet érzelmileg kellemes, meleg, barátságos, a „plusz angol tanulás” semmiféle terhet nem ró a gyerekekre. Szinte hihetetlen, de már a legfiatalabb korosztály is közel 300-500 angol szót sajátít el, megtanul számtalan angol dalt, megért angolul mondott mondatokat, és megszereti a nyelvtanulást!

A másik nagyon fontos kérdés: a figyelem. Meddig képes egy 2-6 éves gyerek odafigyelni a foglalkozásokon? Minél korábban kezdődik el az angol nyelv játékos tanulása, annál könnyebben és gyorsabban lehet eredményt elérni – mindenképpen legalább egy-két évvel az iskolaérettség előtt érdemes megalapozni az idegen nyelvet. A megalapozás az akcentusmentes kiejtést és a nyelv sajátos logikai rendszerének elsajátítását jelenti, az életkornak megfelelő szinten.

Magánóvoda angol nyelvoktatással Újpesten: Mivel a kisgyermek agyának rugalmassága életének első 5-6 évében a legnagyobb, az alapvető képességek, az agyi érési folyamatok lezárulásáig, kisgyermekkorban fejleszthetőek rendkívül hatékonyan. Mit is értünk ez alatt? Azt, hogy a kisgyermek agya olyan, mint a szivacs: elképesztő gyorsasággal fejlődik, magába szívja az információt, és benn is tartja azt.

Habár a gyermeki agy képlékenysége egészen a kamaszkor környékéig megmarad, a nyelvelsajátítás szempontjából első „biológiai sorompó” hatása már 6-7 éves korban, az iskolaérettség elérésekor érzékelhető. Ekkortól a gyermek a hallott „új” beszédhangokat már az addig megismert hangokhoz társítják, azaz a nyelvek hangzókészlete már rögzült, az akcentus nélküli nyelvelsajátítás azok számára, akik csupán iskoláskorban kezdenek el nyelvet tanulni, már jóval problémásabb.

Ezért a Kiskavicsok Magánóvoda és Fejlesztőházban mi is fontosnak tartjuk, hogy óvodásaink már az első napoktól kezdve nap mint nap találkozzanak az angol nyelvel!

form-dori-kicsi

zeneoktatás óvódásoknak | úszásoktatás óvódásoknak | német nyelvoktatás óvodásoknak | korcsolya oktatás óvódásoknak | angol nyelvoktatás óvodásoknak | néptáncoktatás óvódásoknak | fejlesztő foglalkozások

Miért válassza Újpesten a Kiskavicsok Magánóvoda és Fejlesztőházat?

Sokszor mondják, hogy az óvoda a második otthona a gyerekeknek, hiszen olyan sok időt tölt el itt a gyermek. Egyetértünk ezzel a gondolattal, ám azzal egészítenénk ki, hogy azért az óvoda a második otthona, mert majdnem olyan sok információval rendelkezünk róluk, mint a szüleik. Tudjuk, hogy előző délután hova ment el édesanyjával és édesapjával, hogy megette-e a vacsorát, mi érdekeset látott a boltban, mit csinált a szomszéd kutyus… vagy éppen, hogy mit álmodott. S persze tudjuk azt is, hogy aznap miket csinált egész nap velünk. Hogy küzdött meg éppen egy játékért vagy milyen aranyos szöveggel költi át a megtanult dalocskát…

A Kiskavicsok Magánóvodában (Újpesten) nekünk van időnk mindenre: nem kell főznünk, nem kell kiteregetnünk a mosást, nem kell rohannunk a munkába, és ha csak nem megyünk úszni és szeptembertől korcsolyázni – nem sietünk mi sehová! Nekünk mindig van arra időnk,hogy egyenként meghallgassuk a gyerekeket. Ez az a kor, az óvodás évek, amikor szinte mindig van valami kedves és fontos közölni valójuk. Hiszen ez az a korszak, amikor fél órát is guggolnak és nézik milyen bogarak rohangálnak a földön s nem elég, hogy ők csak egyedül nézelődjenek…, hanem melléjük kell guggolnunk és mindent, de mindent megmagyaráznunk és, ha lehet a többiek érdeklődését is felkeltenünk.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy pedagógusaink nap, mint nap egyeztessék egymással tapasztalataikat, a kicsikre lebontva és csoportként is. Észrevételeikkel, szakvéleményükkel kollégáink segítik egymás munkáját.

Megtiszteltetésnek vesszük, ha a Kiskavicsok Magánóvoda és Fejlesztőházra bízza gyermekét, akinek a legjobbat fogjuk nyújtani.

form-dori-kicsi

zeneoktatás óvódásoknak | úszásoktatás óvódásoknak | német nyelvoktatás óvodásoknak | korcsolya oktatás óvódásoknak | angol nyelvoktatás óvodásoknak | néptáncoktatás óvódásoknak | fejlesztő foglalkozások

Úszásoktatás: Kiskavicsok Magánóvoda Újpest

Sok szülő tart az óvodán kívüli programtól, ám mivel számunkra is a gyerekek biztonsága a legfontosabb ezért az ovinkhoz közeli Aquaworldben tartandó úszásórákra való eljutáshoz mindig biztonságos, modern buszokat bérelünk. A foglalkozás alatt több felnőtt gondoskodik róluk, segítünk az öltözésben, szárítkozásban, mosdóhasználatban. Foglalkozásunk legfőbb célja az, hogy a gyerekek elnyerjék az alapvető vízbiztonságot, mindezt félelemérzet nélkül, játékos formában.

swim2Ha valaki a kezdetektől nagy búvár és alig lehet kiszedni a vízből, akkor biztosan ügyesen fog a későbbiekben is mozogni a vízben. Ám ha valaki félénkebb és nem veszi észre környezete, hogy több időre van szüksége, hogy vízhez szokjon, akkor biztosra vehetjük azt is, hogy csak akkor megy a medence közelébe, ha nagyon muszáj. Ezt elkerülendő, játékos vízhez szoktatást dolgoztak i az oktatók…

A vízhez szoktatás és az „úszásóra” a medencével most barátkozó gyermek esetében azzal kezdődik, hogy megismerkednek a vízben lét érzésével, a lebegéssel. Ezt követően fokozatosan kezdjük az arcot elmeríteni (apró lépésekben: először áll, majd orr, szem, végül már homlokrész is). Ha ebben már bátrak a kicsik, következik a buborékfújás az orron és szájon keresztül, majd az első mozgások, láblógatások után, a gyermek fejlődésének ütemében a gyors lábtempó ollózó mozdulatának gyakorlása a medence partjáról, belekapaszkodva a medence szélébe, a törzs és a lábak hátranyújtása, az arc belemerítése és a levegő kifújása a vízben. Úszásoktatóink tarsolyában sok kedves és helyes, játékos feladat van, a szivacs úszódeszka kis fantáziával lehet arra úszó halacska, akit el lehet kapni, és bizton állíthatjuk, a gyerekek örömmel vesznek részt ezen játékokban és boldogan kimerülve térünk vissza óvodánkba ebédelni.

form-dori-kicsi

zeneoktatás óvódásoknak | úszásoktatás óvódásoknak | német nyelvoktatás óvodásoknak | korcsolya oktatás óvódásoknak | angol nyelvoktatás óvodásoknak | néptáncoktatás óvódásoknak | fejlesztő foglalkozások

Úszás tanítás a Kiskavicsok Magánóvodával

Óvodánkban az Újpesten található Kiskavicsok Magánóvoda és Fejlesztőházban a gyerekek egészsége érdekében is fontosnak tartjuk, hogy sokat mozogjanak.

úszás Hetente egyszer úszni indulnak a Kiskavicsok Magánóvoda és Fejlesztőház óvodásai. Az Aquaworld-ben várják az ovisokat a szakavatott oktatók. A gyerekek egy órát úsznak és fél órát játszhatnak a medencében. Az úszás immunerősítő hatása ma már nem vitatott, mint ahogy az sem, hogy a rendszeres sport megelőzi a legtöbb krónikus mozgásszervi betegség kialakulását. Ahogy a gyermek közösségbe kerül, legyen az bölcsőde vagy óvoda, szembesülnünk kell azzal, hogy az immunrendszere szünet nélkül dolgozik, hisz folyton egymásra ragasztják a különböző betegségeket, amik ellen védelmet kell nyújtania. Az elmúlt pár évben jelentősen nőtt az asztmás kis betegek száma is, mely szorosan összefügg a levegő szennyezettségével, a sok allergizáló anyaggal, mely a mai rohanó életmódunk következménye. Ezeket a károsodásokat sajnos egyik napról a másikra nem tudjuk visszafordítani, ám mi az Újpesten található Kiskavicsok Magánóvoda és Fejlesztőházban segítünk gyermekünknek azzal, hogy biztosítjuk számára az úszás lehetőségét, segítve ezzel az immunrendszerének megerősödését és a légúti betegségek kialakulásának megelőzését.

form-dori-kicsi

zeneoktatás óvódásoknak | úszásoktatás óvódásoknak | német nyelvoktatás óvodásoknak | korcsolya oktatás óvódásoknak | angol nyelvoktatás óvodásoknak | néptáncoktatás óvódásoknak | fejlesztő foglalkozások

Játékvásárlás a Kiskavicsoknál

Játékvásárlás a Kiskavicsoknál

A Kiskavicsok Magánóvodában a játékvásárlás a mindennapokban és időszakosan is megjelenik. Amikor a napi bevásárlások során meglátunk egy hasznos könyvet vagy egy érdekesnek tűnő játékot akkor örömmel vesszük meg, mert játékból sohasem elég! Körülbelül negyedévente elmegyünk célirányosan játékot vásárolni, és igyekszünk mind a pedagógusok mind a gyerekek igényeit kielégíteni. Játékválasztásnál elsődleges szempont a játék biztonságossága, valamint hasznossága (elősegítse a fejlődést) és az, hogy a gyerekek szeressék. Természetesen sokszor vita tárgyát képezik bizonyos játékok, mennyire jó vagy hasznos, de a gyerekek vágyait szem előtt tartva időnként megveszünk olyan, aktuális játékdivatnak megfelelő eszközöket is, ami pedagógiailag nem indokolt, ám a kicsiknek nagy örömet okoz. A pedagógusoknak ilyen téren is haladni kell a korral, és megtaláljuk a megfelelő arányt a játékok beszerzésekor.

Azt a trükköt alkalmazzuk a megvásárolt játékok terén, hogy a csoportszobákba nem visszük be az összes új játékot egyszerre, hanem adagolva, egyet-egyet, hogy a varázsuk tovább tartson. Az új játékokat ovisaink bonthatják ki és együtt fedezzük fel a bennük rejlő lehetőséget. A gyerekek természetesen nagyon örülnek az új játékoknak, és nagyon életkor- és személyiségfüggő, hogy ki melyik játéktól boldog.

A gyerekek számára az első időben még nem kell sok játék, viszont azoknak jó minőségűeknek kell lenniük. Fontos, hogy ne legyen ártalmas (legyen színtartó, nem mérgező, nem törékeny) és legyen könnyen tisztítható. Higiéniai szempontból fontos, hogy betegségek után a játékokat mindenképpen meg kell tisztítanunk – ezt egyébként is időnként meg kell tenni, ugyanúgy, ahogy a lakásban is takarítunk.

Mivel az óvodás korú gyerekek nagyon szeretik azokat a játékeszközöket, melyek hasonlítanak a felnőttek dolgaihoz, és szerepjátékaikhoz használni tudnak, nagyon örülnek a valódinál kisebb méretű, élethű dolgoknak. Társasok közül szívesen játszanak a kisebbek számlálós-lépegetős játékokkal, ki ér be előbb a célba, vagy olyat, ahol gyűjteni kell valamit. A nagyobbak már szívesen próbálgatják azokat, ahol versenyezni kell, gondolkodós feladatokat, kézügyességet igénylő, egyensúlyozós játékokat, memóriajátékokat. Azokon a napokon, amikor új játék kerül elő varázslatos élmény számunkra, amikor hazafelé halljuk, ahogy a szülőknek elmesélik, milyen újdonsággal játszottak és otthonra is azt kérik.

Bízunk benne, hogy jó ötleteket tudunk adni a hozzánk forduló szülőknek akár egy következő ajándék kiválasztásához.

form-dori-kicsi

zeneoktatás óvódásoknak | úszásoktatás óvódásoknak | német nyelvoktatás óvodásoknak | korcsolya oktatás óvódásoknak | angol nyelvoktatás óvodásoknak | néptáncoktatás óvódásoknak | fejlesztő foglalkozások

Játék szerepe óvodáskorban

Mivel tölti egy gyerek az ébrenlét nagyobb részét? Természetesen játékkal: ez az ő „munkája”.

Játék szerepe óvodáskorban

A  játékeszközöknek a tanulási folyamatban fontos szerepük van. Gyakorlatilag minden játék fejleszt, hiszen a fejlődés lehetősége a gyermekben van. Ők mindennel képesek játszani, mert szimbólumként használják a tárgyakat. Így lesz a szőnyegből hajó és a parkettából tenger, a kedvelt szobanövényünkből legyőzni való sárkány, az összegyűjtögetett mogyoróból némi kavargatás után borsófőzelék. A szülők által féltve őrzött és százszor megtiltott tárgyak mind áldozatul esnek a gyermeki fantáziának, mert a söprű remek járgány, anya ruhája és cipője kitűnő jelmez, a takarók, székek, díszpárnák prímán felhasználhatóak egy jó kis bunker építéséhez a szoba kellős közepére.

És tényleg mennyivel fantáziadúsabb, mint egy készen vásárolt műanyagfalú házikó, amiért sem dolgozni nem kellett (odacipelni, felépíteni), sem pedig a képzeletet használni.

A gyerekek szeretik összekeverni a játékokat, de többnyire nem azért, mert rendetlenek, hanem mert sajátos rendet teremtenek. Így kerülnek a társasjáték bábui a LEGO-házba, így lesz a „pötyi”-ből babának beadandó gyógyszer vagy az építőkockákból süteményszeletek a babatányéron. Ahogy előfordulhat, hogy a gyurmatortából látjuk ágaskodni a ceruzákat, filctollakat gyertya gyanánt. Persze a játék babakocsi is tökéletes mása egy versenyautónak, főleg a kistestvérrel a fedélzetén! Ha több játék van elől, szinte biztos, hogy keveredni fognak, de a sajátságos rendszer szerint. Ez is a gyermek szimbólumképzésének, rugalmas gondolkodásának, ötletgazdagságának bizonyítéka. A gyermeki képzelet utat tör magának és lehetőséget lát minden jelentéktelen tárgyban. Ezért amennyire lehet, engedjünk ennek teret, hogy ne csorbítsuk az alkotó fantáziát. A játékban átélheti, ill. újraélheti a valóságban megtapasztalt élményeket. Pl.: buszon utazik, ezért otthon vagy az oviban buszost játszik. Székekből berendezi a buszt, kezébe vesz egy műanyag kormány-alkalmatosságot (pl. tányért) és indulhat a helyi járat. Ebben a játékban lehetősége van arra, hogy újra átélje az utas szerepét, de még arra is, hogy végre ő legyen a sofőr vagy akár az ellenőr. A játékban – a valósággal ellentétben – bármi lehetséges, még az is, hogy egy kisgyerek a felnőtt bőrébe bújjon és járművet vezessen. Játék közben aktívan fejlődnek interperszonális kapcsolatai. Játszótársaival való társas kapcsolatai egyre jobban kiteljesednek: együttműködnek, beszélgetnek, barátkoznak egymással, és a játékélmények mind jobban összekovácsolják őket. Egy-egy jól sikerült közös játék után szinte borítékolható, hogy a játszótársak legközelebb is keresni fogják egymás társaságát. A játéktevékenység kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy általa egyre hatékonyabban formálódjon a gyermek magatartása. Szerepjátékban például újra és újra kijátszhatja azt az élményt, mikor egy idős néninek vagy egy kisbabát toló anyukának átadhatja ülőhelyét, vagy megtanulja, hogy pl. a hangjelzés, csengetés után már nem szabad le-, és felszállni a járműre.

Mi, a Kiskavicsok Magánóvoda és Fejlesztőházban teret engedünk a gyermeki képzeletnek, buzdítjuk őket a játékra és örömmel veszünk magunk is részt benne. Játszani öröm! Irány játszani!

form-dori-kicsi

zeneoktatás óvódásoknak | úszásoktatás óvódásoknak | német nyelvoktatás óvodásoknak | korcsolya oktatás óvódásoknak | angol nyelvoktatás óvodásoknak | néptáncoktatás óvódásoknak | fejlesztő foglalkozások

Családi csodanap a Kiskavicsoknál!

2014. május 17-én szombaton, 9 és 13 óra között vár a

Kiskavicsok Magánóvoda és Fejlesztőház

nyílt családi napján.

 

Gyere, töltsd velünk ezt a napot és ismerd meg a helyet, „ahol jó gyereknek lenni”!

 • – 11 órakor Csodálatos bogárbemutató élő bogarakkal és makettekkel. Bújj a bogarak bőrébe, légy szarvasbogár vagy épp pillangó!
 • – Családi zenebona.
 • – „Építs gólyát” kézműveskedés.
 • – Forogj a puha és barátságos tűzkerékben.
 • – Óriási szivacs építőkockák.
 • – Egészséges finomságok.
 • – … és rengeteg lufi.

 

A részvétel ingyenes. Az első 20 regisztráló és résztvevő család ajándékot kap.


Regisztrálok:

  Szülő neve (kötelező)

  Szülő e-mail címe (kötelező)


  Cím: 1047 Budapest, Vécsey Károly utca 120.  | E-mail: kiskavicsok@gmail.com

  Támogatók:

  Támogatók

  form-dori-kicsi

   

  Első találkozás a Kiskavicsok Magánóvodával

  A szülők jellemzően az interneten, honlapunkon vagy ismerős ajánlásán keresztül találnak ránk. Első telefonhívásuk alkalmával az érdeklődők többnyire a következő kérdéseket teszik fel:

  Első találkozás a Kiskavicsok Magánóvodával

  1. Mennyibe kerül az óvoda egy havi díja?

  Az óvoda havidíja 80.000 Ft/gyermek. A díj magában foglalja az egész napos szakértő gondoskodás és óvodai nevelés mellett a napi négyszeri étkezést, a zenés, a tornás valamint a logopédiai és fejlesztő foglalkozásokat is.

  2. Hányan vannak a gyerekek egy csoportban?

  Egy csoportban maximum 12-14 kisgyerek jár. Két óvodapedagógus és egy dajka van a gyerekekkel folyamatosan, valamint alkalmanként az egyedi foglalkozásokat vezető pedagógus csatlakozik.

  3. Az angolt hogy tanulják a gyerekek? Egész nap vagy csak pl. heti két alkalommal pár órát?

  A gyerekek az angolt minden nap, a délelőtti foglalkozások során folyamatosan hallják és ezáltal tanulják. A  nyelvet játék, zenés foglalkozás és torna közben könnyedén, észrevétlenül sajátítják el a kicsik.

  4. Hánytól hányig van nyitva az óvoda?

  A Kiskavicsok Magánóvoda és Fejlesztőház 7h-17.30h-ig tart nyitva.

  5. Honnan rendeljük az ebédet és a többi étkezést hogyan oldjuk meg?

  Az ebédet az óvodánkhoz közeli K2 Fitnesstől rendeljük, akik különleges figyelmet fordítanak a gyermekek egészséges táplálkozásának biztosítására. Beszállítónk hétről-hétre egészséges, nagyon változatos és  kiváló minőségű ételekkel látnak el minket.

  6. Hova járnak úszni a gyerekekkel?

  Hetente egyszer járunk az Aquaworld Élményfürdőbe, ahol kellemes és higiénikus körülmények között, szakképzett úszásoktatók tanítják a kicsiket játékosan, minden gyermeket a neki megfelelő szinten. Az utazás megbízható különbusszal történik, mely az óvodától indul és oda érkezik vissza.

  A szülők kérdései megválaszolása után megbeszélünk egy időpontot, amikor általában gyermekükkel együtt ellátogatnak nyílt óráink egyikére. Lehetőséget biztosítunk a találkozóra délelőtti és délutáni időpontban is. Jellemzően az édesanyák érdeklődnek nálunk, mi kifejezetten örülünk, ha édesapa és a nagyszülők is jönnek és minden családtag megbizonyosodik az óvodánk nyújtotta magas minőségről.

  Könnyen idetalálnak a Kiskavicsok Magánóvodába, mert nagyon jó a megközelíthetősége:A Nyugati pályaudvarról kb. 15 perc vonattal vagy Újpest-központból a 12-es vagy 14- es villamossal az Újpest-Rákospalota vasútállomás megállónál kell leszállni és kb. 30 méter séta után megérkeznek az óvodához. Az épület előtti utcában a parkolás ingyenes.

  Érkezés után a kedves látogatókat az óvodavezető vezeti végig a villaépületen. A kezdetben esetleg megszeppent gyerekek kedvük szerint maradnak szüleikkel vagy a bátrabbak akár rögtön bevethetik magukat a csoportszobába játszani. A séta során bekukucskálunk az óvoda mindennapi életébe, megnézzük az öltözőket, a pici gyermek WC-ket – mely kifejezetten tetszik a csöppségeknek, hiszen többségük itt találkozik először vele. A csoportszobákban folytatjuk a bemutatást, bepislantunk az épp ott folyó foglalkozásokba. Ha a gyermekük részt szeretne benne venni, úgy óvónőink készséggel bevonják a tevékenységbe. Ilyenkor a csoportban a gyerekek szeretettel fogadják és folyamatosan kérdezősködnek tőle. Ha éppen akkor érkeznek kedves látogatóink mikor valamilyen étkezés zajlik, akkor meghívjuk a kislátogatónkat is, hogy egyen-igyon velünk.

  A szülők bármikor feltehetik kérdéseiket, hogy még inkább megismerjék számunkra mi a fontos, mik nevelési alapelveink és azokat hogyan ültetjük át a gyakorlatba. Távozáskor a családok kapnak tőlünk egy kis kiadványt, melynek célja, hogy segítsük a gyermekek óvodánkba való beilleszkedését. Megtalálható kiadványunkban minden hasznos és fontos, a beiratkozást és beszoktatást segítő tudnivaló, kezdve attól, hogy milyen iratok szükségesek a beiratkozáshoz, a napirenden át egész addig, hogy milyen milyen ruhákat kérünk a gyermekek szekrényeiben tartani. Az első, ismerkedő, bemutatkozó találkozó körülbelül 30-60 percig tart. Utolsó mozzanataként kikísérjük vendégeinket az udvarra, ahol a gyerekek játszanak még egy kicsit a játszókertünkben az ősfás parkban a megannyi udvari játékkal. A kezdetben még megilletődött kicsik is garantáltan feloldódnak eddig a pontig és ekkor a szülők nehezen tudják hazavinni a játékba belefeledkező csöppségeket. A találkozó után is készséggel állunk az érdeklődő szülők rendelkezésére, akár telefonon, e-mailben vagy egy újabb személyes találkozó során. Fontos számunkra, hogy minél többet kérdezzenek, hiszen az óvodaválasztás fontos kérdés egy család életében, nagy döntés előtt állnak. Mi hálásak vagyunk, ha bizalmat kapunk és a legjobbat adhatjuk a Kiskavicsok Magánóvodába járó gyermekeknek.

  form-dori-kicsi

  zeneoktatás óvódásoknak | úszásoktatás óvódásoknak | német nyelvoktatás óvodásoknak | korcsolya oktatás óvódásoknak | angol nyelvoktatás óvodásoknak | néptáncoktatás óvódásoknak | fejlesztő foglalkozások

  A könnyen megközelíthető Kiskavicsok Magánóvoda Újpesten

  Mikor erről az óvodáról álmodoztunk…. De nem, így nem kezdhetem, mert még álmaimban sem gondoltunk arra, hogy lesz majd egy óvodánk. Nem keresgéltünk hónapokat és nem szövögettük terveinket… ez a villaépület egyszerűen ránk talált! Akkor már nem volt kérdés, hogy mit is szeretnénk létrehozni benne. Egy barátságos, otthonos, meghitt kuckót gyerekeknek: Kiskavicsok Magánóvodát.

  Elhelyezkedése a közlekedést tekintve több, mint ideális. Autóval 3 percnyi távolságra vagyunk az új, Megyeri-hídon Budakalásztól és Békásmegyertől, de a Fótról, Veresegyházról és Dunakesziről, illetve a környező kerületekből érkezők számára is könnyű elérni hozzánk. Mind az Árpád, mint az Fóti út felől könnyű minket megtalálni. Az óvoda utcájában ingyenes parkolás várja az autókkal érkezőket, az épület közelében mindig van szabad parkolóhely. Hozzánk akár vasúton is érkezhetnek, hiszen a Nyugati pályaudvarról kb. 15 percnyi távolságra vagyunk vonattal, illetve gyalogosan Újpest-központból a 12-es vagy 14- es villamossal az Újpest-Rákospalota vasútállomás megállónál leszállva kb. 30 méter séta után megérkeznek épületünkhöz.

  Elsőként gyönyörű kertünkkel találkozik a látogató. Kiskavicsok Magánóvoda és Fejlesztőház villája arra is gondosan ügyelt, hogy maga köré nagy ősfás udvart teremtsen, ahol a gyerekek boldogan játszhatnak, futkározhatnak, csúszdázhatnak, motorozhatnak, mászókázhatnak, trambulinozhatnak vagy éppen az óvónénikkel közösen a virágokat locsolhatják.

  De mit is rejtenek a falak, ha az épületbe lépünk? Legfőképpen tágas, sok ablakos nagy belmagasságú csoportszobákat. Szinte is volt más dolgunk csak szép bútorokkal berendezni a helységeket, barátságos színekkel kifesteni a falakat és sok játékkal elhalmozni a szekrényeket. Másik fontos feladatunk volt olyan óvodapedagógus és nevelő szakembereket találni, akik igazán gyermekszeretők, kedvesek és hivatásukat teljes odaadással és szakértelemmel gyakorolják nap, mint nap. Bízvást mondhatjuk, ez maximálisan sikerült!

  Ezt a csodás műemléki villaépületet egy jó időre (bérleti szerződéssel) kölcsönkaptuk, hogy vigyázzunk rá. Vigyázunk a kertjére, gondozzuk, ápoljuk. Amikor csak az időjárás engedi, virágba borítjuk kiskertjét.Vigyázunk meseszerű mennyezetére és 3 kristálycsillárjára, hogy még sokan gyönyörködhessenek benne. Hisszük, hogy ugyanígy, a szülőktől egy kis időre, a nap, a hét, az év óráira kölcsönkapjuk gyermekeiket, hogy vigyázzuk, óvjuk, tanítsuk őket. Szeretettel őrizzük, ápoljuk az értékeket olyan környezetben, ahol jó igazán gyereknek lenni!

  form-dori-kicsi

  zeneoktatás óvódásoknak | úszásoktatás óvódásoknak | német nyelvoktatás óvodásoknak | korcsolya oktatás óvódásoknak | angol nyelvoktatás óvodásoknak | néptáncoktatás óvódásoknak | fejlesztő foglalkozások

  A tartalom nem elérhető.
  A sütik használatát az "Elfogadás" gombra kattintva lehet jóváhagyni.

  A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

  A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

  Bezárás